อยากปริญญาเอก PhD. ไม่ยากนะ วางแผนให้ดี แบ่งเวลาให้เหมาะ และเลือกหัวข้อให้เหมาะ คุณทำได้แน่ๆ

เมื่อถึงวันที่รอคอย 2 ต.ต. 60 อนุมัติปริญญา Doctor of Philosophy (Applied Statistics)
สำหรับ Post นี้ คิดไว้ว่าจะขอแบ่งปันประสบการณ์ตรงๆ และเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กล้าๆ กลัวๆ ที่สนใจเรียนต่อปริญญาเอกได้ทราบกันจ้า

ก่อนหน้านี้ เคยมีความคิดว่า เรามีความสามารถพอจะเรียนปริญญาเอกมั้ยนะ คงจะไม่ไหวหรอก อายุก็ 40 แล้ว มันต้องยากมากๆ แน่เลย คิดไปสารพัด สารพัน แต่พอมาหาข้อดี ข้อเสีย พบว่า ถ้าเราเรียนจบ เป็น PhD. มันจะช่วยเพิ่มโอกาสในชีวิตมากมาย สุดท้ายก็ตัดสินใจสอบ และเลือกเรียนที่นิด้า คณะสถิติประยุกต์ สาชาการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย [Applied Statistics (Business Analytics & Research)]

หลักสูตรนี้จัดว่าเป็นสาขาที่ท้าทายมาก และเป็นแบบ  International การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ง่ายเลยทีเดียว ตัวเราก็ไม่ได้เก่ง แต่ด้วยความที่มนุษย์เราต้องเอาตัวรอด มันจะเกิดการพัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดด จากที่การ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 10 ได้ 6 ก็จะพัฒนาเป็นเต็ม 10 ได้ 8 มันเจ๋งมากๆ เราจะเกิดการเรียนรู้แบบไม่รู้ตัว เป็นเรื่องจริง เพราะการใช้งานทั้งอ่าน เขียน ฟัง และพูดอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้ศึกษาความรู้ และวิจัยในเรื่องที่เราสนใจ ซึ่งในการเรียนครั้งนี้เราสนใจใน หัวข้อทางด้าน Social Media โดยใช้หัวข้อดุษฎีนิพนธ์คือ " ANALYZING SOCIAL MEDIA CONTENT TO GAIN COMPETITIVE INTELLIGENCE " เป็นงานวิจัยที่เก็บข้อมูล Tweets ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมือถือของประเทศไทย 3 ค่าย และนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เป็น Competitive Intelligence

การเรียนปริญญาเอกใช้เวลารวมทั้งหมดจนถึงวันอนุมัติปริญญาก็ 4 ปี 2 เดือน เราขอลางาน 2 ปี โดยพอได้หัวข้อและสอบความก้าวหน้าผ่าน 1 ครั้ง ก็กลับไปทำงานและทำการวิจัย ทดลอง เขียนบทความ และเขียนเล่มดุษฏีนิพนธ์ ในช่วงเย็นกับวันหยุด ซึ่งในช่วงเวลาที่ทำงานไปด้วยจัดว่าไม่ง่ายเลยทีเดียว สิ่งสำคัญคือการวางแผนให้ดี แบ่งเวลาให้เหมาะ (Time Management) และต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวาน เวลามีคุณค่ามากๆ ถ้ามีช่วงว่างเมื่อไรต้องอ่าน คิด และเขียนบันทึกตลอด อดทนเข้าไว้ ในที่สุดเราก็จะผ่านไปได้

อีกเรื่องที่อยากบอกก่อน คือขอบคุณและชื่นชม NIDA อย่างมาก ที่มีการจัด Facilities ในการสนับสนุนนักศึกษาที่ดีมากๆ มีห้องส่วนตัวให้ทำวิจัย มีแหล่ง Journal มากมาย มีห้องสมุดที่ดีมากๆ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือ บริการอย่างดี เป็นเรื่องจริงที่อยากบอก นอกจากนี้อาจารย์ในคณะสถิติประยุกต์ เป็นอาจารย์ที่ให้เกียรตินักศึกษามากๆ โดยเฉพาะอาจารย์ ผศ. ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส และ รศ. ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ ที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาและคอยเป็นกำลังใจให้ข้ามผ่านแต่ละขั้นตอนไปได้ นอกจากนี้กราบขอบคุณ ผศ.ดร.สุกัญญา พงษ์สุภาพ คณะ ICT จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ให้ความกรุณาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และช่วยให้คำแนะนำ ส่งเสริม และให้กำลังใจ ในขั้นตอนต่างๆ เช่น การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ การเขียนและส่งบทความในเวทีต่างประเทศอาจกล่าวได้ว่าการเรียนปริญญาเอก ก็เปรียบเหมือนกับ การวิ่งมาราธอน #ก้าวคนละก้าว ถ้าใครยังพอจำภาพการวิ่งมาราธอนของพี่ตูนได้  จะเห็นว่ามันไม่ได้ง่าย แต่ที่ทำให้ผ่านไปได้คืออะไร

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องมีคือ จิตใจที่มุ่งมั่นและเข้มแข็ง 


เพราะการเรียนปริญญาเอกมีความท้าทายในแต่ละขั้นตอนแตกต่างกัน แต่สิ่งที่ช่วยให้ผ่านไปได้คือใจของเรา ความท้าทายที่ทุกคนต้องได้พบ คือ

จะทำวิจัยเรื่องอะไรดี? 
อันนี้ Classic มากๆ เป็นคำถามที่นักศืกษา ป.เอก ต้องเจอ

ไว้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะ
Previous
Next Post »