หลักการ 10 ข้อ ในออกแบบเพื่อดำเนินการรัฐบาลดิจิทัล


Source: Gov.uk

หากประเทศไทยจะมุ่งหน้าก้าวไป Thailand 4.0 สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการทำ รัฐบาลดิจิทัล วันนี้มีเนื้อหา สาระดีๆ มาเล่าให้ฟังค่ะ หลักการนี้เป็นแนวทางที่ดี สำหรับการออกแบบระบบการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ได้ร่วมกันระดมความคิดกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการออกแบบระการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ 10 ข้อ ดังนี้


Government Digital Service (GDS) Design Principles 

หลักเกณฑ์ 10 ข้อ


1. Start with needs* 
สิ่งแรกที่รัฐบาลต้องตระหนักในการดำเนินการ เพื่อจะให้บริการภาครัฐแบบดิจิทัล คือ ต้องเริ่มต้นจากการคิดและระบุความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ซึ่งการที่จะรู้ความต้องการที่แท้จริงได้นั้น กระบวนการที่สำคัญอีกประการคือจะต้องสอบถามข้อมูลจากประชาชน และควรนำไว้เสมอด้วยว่า สิ่งที่พวกเค้าร้องขออาจจะไม่ใช้ความต้องการที่แท้จริงๆ ก็เป็นได้


2. Do less
ทำเฉพาะในสิ่งที่จำเป็นและควรทำในรูปแบบของการสร้าง Platform เพื่อให้สามารถแบ่งปันใช้งานร่วมกันได้  แต่ไม่จำเป็นต้องเข้าทำไปซะทุกอย่าง สิ่งใดที่มีคนอื่นๆ ทำอยู่ และทำได้ดีแล้วก็ควรปล่อยให้เค้าทำไป ไม่ควรนำไปทำใหม่ 

3. Design with data
ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน เราสามารถเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของ User ได้  โดยการทำเป็น Prototype และให้ User ทดลองใช้งานจริงๆ ซึ่งเราจะสามารถเฝ้าดูพฤติกรรมการใช้งาน และนำมาใช้ในการปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานจริงๆ

4. Do the hard work to make it simple
ต้องทำให้ระบบสามารถใช้งานได้ง่าย ซึ่งจริงๆ แล้วการที่จะทำให้ระบบใช้งานได้ง่ายนั้นจำเป็นต้องมีการออกแบบและวิเคราะห์อย่างมาก ดังนั้นหากต้องการที่จะพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผู้ออกแบบจะต้องทุ่มเทเวลาและการทำงานในส่วนนี้ให้มาก
5. Iterate. Then iterate again.
วิธีการที่ดีที่จะทำให้การบริการมีประสิทธิผลนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเริ่มจากเล็กๆ จากนั้นให้ผู้ใช้งานทดลองใช้และ Feedback แล้วจึงนำมาปรับแก้ไข และขยายขอบเขตงานเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ 

6. This is for everyone / Build for inclusion
ระบบที่ดีต้องรองรับได้สำหรับทุกคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

7. Understand context
การออกแบบยังต้องคำนึงถึงบริบทที่เกี่ยวข้องด้วย เพราะเราออกแบบให้กับคนเป็นผู้ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น ระบบงานนี้ใช้งานในห้องสมุด?  เป็นการโทรศัพท์ติดต่อเข้ามา?  ผู้ใช้งานเคยใช้ Web Site มาก่อนหรือไม่? เป็นต้น ซึ่งหากเราพิจารณาจากบริบทที่เกี่ยวข้องแล้วจะทำให้ออกแบบได้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น 

8. Build digital services, not websites
การสร้างบริการดิจิทัล (Build Digital Services) นั้นแตกต่างจากการทำ Websites เพราะการสร้าง Digital Services ต้องคำนึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  ซึ่งอาจจะเริ่มต้นจาก Search Engine และไปจบที่การจัดส่งที่ไปรษณีย์ (Post Office) ผู้ออกแบบจำเป็นต้องคิด พิจารณาให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดการบริการดิจิทัลที่แท้จริง

9. Be consistent, not uniform
ต้องมีรูปแบบ (Pattern) ของการจัดวางหน้าจอต่างๆ ที่สอดคล้อง ในแต่ละส่วนการใช้งาน และมีภาษาเดียวกัน เพื่อให้ง่ายสำหรับการใช้งานของ User 

10. Make things open: it makes things better
สิ่งสำคัญสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ คือ การแบ่งปัน (Share) ในเวทีต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ 
share code, share designs, share ideas, share intentions and share failures 
"ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งได้รับ" การตอบกลับของแต่ละกลุ่มๆ จะยิ่งช่วยทำให้ระบบดีขึ้นและมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

Jitrlada R.
Previous
Next Post »