Blockchain ใกล้ตัวพวกเราเข้ามาทุกที มันคืออะไรกัน?

หลายๆ คน คงมึนๆ กับศัพท์ใหม่ๆ ทาง IT ที่เข้ามากวนใจเราตลอด เราคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่รุมเร้า เข้ามาได้ Blockchain เป็นอีกหนึ่งในเทคโนโลยีที่พวกเราเริ่มได้ยินกันบ่อยขึ้น

ถาม: Blockchain คือ อะไร? 
ตอบ: คือการเก็บข้อมูลแบบกระจาย ไม่มีศูนย์กลาง ทุก node ทำหน้าที่เป็นสำเนาถูกต้อง เพื่อเป็นการยืนยันเอกสาร ร่วมกัน โดยจะเปิดแบบกลุ่มสาธารณะ (เช่น bitcoin) หรือเป็นแบบกลุ่มส่วนตัว ก็ได้

(คำตอบแบบสั้นๆ ไปก่อนนะ เดี๋ยวจะลงรายละเอียดในภาค 2 อีกที)

ข่าวล่าสุดที่เพิ่งออกมา เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 60
"กฟน. ร่วมกับ KBANK พัฒนาบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีบล็อกเชน ยกระดับมาตรฐานบริการประชาชน"

เนื้อหาหลักของข่าวคือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) และ บจก.พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง (PTTPM)  ร่วมกันพัฒนาบริการหนังสือค้ำประกันบนเทคโนโลยีบล็อกเชนครั้งแรกของโลก (Enterprise Letter of Guarantee on Blockchain)  ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานงานบริการของการไฟฟ้านครหลวงในการจัดการเอกสารหนังสือค้ำประกันที่ทันสมัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ไฟฟ้า

จากที่ได้มีโอกาสฟังสัมมนา มีความเห็นว่า การพัฒนาระบบงานฯในครั้งนี้ ต้องขอชื่นชน Kbank ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและชักชวนพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการนำ Blockchain มาพัฒนาในทาง Commercial โดยโครงการแรก คือ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ Kbank ยังได้มีแผนต่อไปที่จะใช้ Blockchain มาช่วยให้เกิด paperless project เพื่อลดการใช้กระดาษในประเทศไทย ต่อไป 👍

Jitrlada R.

Previous
Next Post »