จุดแข็ง (Strength) ยิ่งใช้ ยิ่งมีความสุข ^-^


จุดแข็ง (Strength) ในตัวเรานั้น ที่เกิดมาจากผลรวมทาง ความคิด ความรู้สึก หรือ พฤติกรรม นั้น แต่ละคนมีจุดแข็งที่ไม่เหมือนกัน  บางคนอาจมีด้านใดด้านหนึ่ง  บางคนก็ผสมผสานจากหลายๆ ด้าน  ดังนั้นจึงทำให้พวกเราแต่ละคนนั้น มีจุดแข็ง ที่แตกต่างกันไป

"Strength"


มีงานวิจัยจาก Harvard ได้สรุปผลว่า เมื่อคุณยิ่งใช้จุดแข็ง คุณยิ่งมีพลังและยิ่งทำงานได้ดียิ่งขึ้น เพราะมันเหมือนกับว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบ สิ่งที่เรารัก  มันจึงทำให้เราอยากทำ  ซึ่งแตกต่างจากการที่คุณพยายามจะพัฒนาหรือใช้จุดอ่อน (Weakness) ของคุณ  ซึ่งมันค่อนค้างจะยากที่จะทำ และก็ไม่มีความสุขในการทำเอาซะเลย

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้ประโยชน์จาก จุดแข็ง นั้น นอกจากจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้อย่างยอดเยี่ยมแล้ว มันยังเป็นการทำให้เราเกิดความสุขจากการที่ได้เราได้ใช้จุดแข็งอีกด้วย

Previous
Next Post »