จุดแข็ง (Strength) ยิ่งใช้ ยิ่งมีความสุข ^-^

จุดแข็ง (Strength) ในตัวเรานั้น ที่เกิดมาจากผลรวมทาง ความคิด ความรู้สึก หรือ พฤติกรรม นั้น แต่ละคนมีจุดแข็งที่ไม่เหมือนกัน  บางคนอาจมีด้...
Read More

Download Sticker Line ง่ายๆ ฟรีๆ ด้วย VPN TunnelBear

สำหรับผู้ที่ต้องการ download free line sticker จากประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา เกาหลี ฯลฯ สิ่งที่จำเป็นลำดับแรก คือ  โปรแกรม VPN เป็นโปร...
Read More