การเรียนปริญญาเอก สาขาการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย

การเรียนปริญญาเอก สาขาการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย

ชีวิตการเรียนปริญญาเอกเทอมแรก คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย  เริ่มเปิดเรียน 5 ส.ค.56  ชีวิตไม่ได้ง่ายเท่าไรนัก ดังที่มี...
Read More