การเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยคุณแม่สิริ กรินชัย

การเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยคุณแม่สิริ กรินชัย

วันที่ 1-8 ก.ย. 55 ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยคุณแม่สิริ กรินชัย  ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  คำถามแ...
Read More