เครื่อง SMART V1 งองแง

เครื่อง SMART V1 งองแง

SMART V1 ที่ใช้งองแงมากเลย เป็นเพราะว่า load เพลง คุณรู้ไหมครับ ของเบิร์ด-เสก ลงไป File มันคงจะใหญ่เกิน เครื่องก็เลยก่งก้ง แต่พอเอาออกไปเท่า...
Read More